Δημήτρης Κούστας

Δημήτρης Κούστας

Δημήτρης Κούστας

I am a young entrepreneur with a background in Mechanical Engineering, which I studied at UCL.
I started Holic.com about 3 years ago, pivoted twice and finally launched at the beginning of November 2013.
Now pivoting again.