Ευστάθιος Καρκαντώνης

Ευστάθιος Καρκαντώνης

Ευστάθιος Καρκαντώνης,
GS Athens Hub Curator ’15 – ’16

Ο Στάθης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πτολεμαΐδα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Adam Smith Business School του πανεπιστημίου της Γλασκόβης σε θέματα Διεθνούς Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα με τις σπουδές του εργάστηκε σε διάφορα πρότζεκτ, έρευνας και ανάλυσης αγορών στους τομείς της βιοτεχνολογίας και της συμβουλευτικής. Είναι συνιδρυτής του Παρατηρητηρίου Μεταλιγνιτικής Περιόδου, ενός οργανισμού ο οποίος εστιάζει στο μελλοντικό σχεδιασμό της περιοχής Πτολεμαΐδας-Κοζάνης. Ταυτόχρονα συμμετέχει στην οικογενειακή επιχείρηση ενώ εργάζεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή επενδυτικών μελετών στον τομέα τον μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Τέλος είναι συντονιστής τοπικών δράσεων και επικεφαλής της ομάδας αναζήτησης πόρων για το Refugees Welcome Greece. Στα ενδιαφέροντα του βρίσκονται η διαπολιτισμική επιχειρηματικότητα και η δημιουργία διεθνών συνεργασιών.

A lot of folk mostly young who are facing different soundness problem, such persons can purchase drugs from the Web without any problem. What aspects patients look for when they are going to order some drugs? So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more popular over the past 10 years. Some remedies are used to treat infections caused by tonsillitis. A lot of medicaments are used to treat inability to keep an erection. If you’re concerned about sexual disorder, you have to talk to your physician about is there a generic for cialis. What consumers talk about is there a generic cialis? Usually people who drink excessively like amphetamines find it tight to maintain an erection and turn to erectile dysfunction drugs. So it’s momentous to know about the problem. Anyone suffer from erectile malfunction need vocational help. Some treatments will include couples therapy. Diabetes, stress, melancholia, and certain medicaments can reduce your libido. Realizing what underlying stressors may exist is the most important step in treatment. Causes of erectile disfunction include psychological matters, such as stress. Chronic illness, some medications, and scar tissue in the penis can also cause sexual disfunction. Preparatory to buying Cialis or any other medicine, tell your health care vocational your medicinal story. The soundness care purveyor may refer you to other specialists, including a urologist and other counselors. Keeping this data in mind, do some research to see if a company offering discount prescriptions could be the right fit for you to help you save money on good medicine.