Δήλωση θέσεων | Αίτηση συμμετοχής

Σε αυτή τη σελίδα,  είτε συμμετέχετε ήδη στο ReGeneration είτε ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, μπορείτε να δηλώσετε τις θέσεις που επιθυμείτε να καλύψετε με ασκούμενους από το πρόγραμμα.

Η αίτηση συμμετοχής καθώς και η πρόσληψη ενός ασκούμενου μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Οι μοναδικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μιας εταιρείας στο πρόγραμμα είναι η καταβολή του μισθού των ασκούμενων (750€/μήνα μικτά για 6 μήνες συν τις προβλεπόμενες από το νόμο εργοδοτικές εισφορές) και η προσφορά μιας χρήσιμης εμπειρίας μάθησης μέσα από την εργασία τους.

A lot of people mostly young who are facing different health problem, such persons can purchase drugs from the Web without any problem. What aspects patients look for when they are going to order some drugs? So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more pop over the past 10 years. Some remedies are used to treat infections caused by tonsillitis. A lot of medicaments are used to treat disability to keep an erection. If you’re concerned about sexual disorder, you have to talk to your physician about is there a generic for cialis. What consumers talk about is there a generic cialis? Usually people who drink excessively like amphetamines find it tight to maintain an erection and turn to erectile malfunction drugs. So it’s momentous to know about the matter. Anyone suffer from erectile dysfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. Diabetes, stress, depression, and certain medicaments can reduce your libido. Realizing what underlying stressors may exist is the most great step in treatment. Causes of erectile dysfunction include psychological matters, such as stress. Chronic illness, some medications, and scar tissue in the penis can also cause sexual disfunction. Preparatory to buying Cialis or any other medicine, tell your health care occupational your medical anecdote. The health care provider may refer you to other specialists, including a urologist and other counselors. Keeping this info in mind, do some research to see if a company offering discount prescriptions could be the right fit for you to help you save money on valuable medicine.


Όνομα εταιρίας

Ονοματεπώνυμο

Email

Τηλέφωνο


Καταχώρηση θέσεων

  1. Στο πρώτο πεδίο δηλώνετε τη θέση (π.χ. Assistant Financial Analyst)
  2. Στο δεύτερο πεδίο δηλώνετε των αριθμό των θέσεων με το συγκεκριμένο background
  3. Στο τρίτο πεδίο κάνετε click για να εμφανιστεί το dropdown και επιλέγετε το background του υποψηφίου που ψάχνετε
  4. Στο τελευταίο πεδίο γράφετε την πόλη/περιοχή στην οποία θα απασχοληθούν οι ασκούμενοι
  5. Αν επιθυμείτε επιπλεόν θέσεις με διαφορετικό background, πατάτε το (+) και συμπληρώνετε τα κανούργια πεδία ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 4
Πρόσβαση στα στοιχεία που καταγράφονται έχει αποκλειστικά η ομάδα του ReGeneration οπότε ό,τι πληροφορίες επιλέξετε να μοιραστείτε μαζί μας θα τις χειριστούμε ως εμπιστευτικές.

Σχόλια