Συχνές ερωτήσεις εταιριών

Συχνές ερωτήσεις εταιριών

Σε ποιες εταιρίες απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αξιόλογες εταιρείες, οι οποίες θέλουν να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, εντάσσοντας υψηλής δυναμικής νέους πτυχιούχους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν από πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι μικρομεσαίες εταιρείες και startups.

Πότε μπορεί μια εταιρία να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα;

Μια εταιρεία μπορεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου να προσλάβει ασκούμενους, αξιοποιώντας το ReGeneration ως κύρια πηγή άντλησης υποψηφίων για entry level θέσεις. Οι προσλήψεις γίνονται επομένως ανεξάρτητα από το πότε ανοίγουν και κλείνουν οι αιτήσεις για τους υποψηφίους.

Ποια είναι η διαδικασία για τη συμμετοχή μιας εταιρίας στο πρόγραμμα;

Πατώντας εδώ, θα μεταφερθείτε στη σελίδα “Αίτηση Συμμετοχής”, όπου και μπορείτε να δηλώσετε τις θέσεις που θέλετε να καλύψετε με ασκούμενους από το ReGeneration. Ο αριθμός των θέσεων δεν αποτελεί δέσμευση για την εταιρία. Όταν υποβάλετε την αίτησή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και στη συνέχεια θα σας δώσουμε πρόσβαση στην πλατφόρμα μας. Εκεί θα μπορείτε να ψάξετε για υποψήφιους ανάλογα με τις ανάγκες σας και στην συνέχεια να τους καλέσετε για συνέντευξη.

Ποιος κάνει την επιλογή των υποψηφίων και πώς μπορεί μια εταιρεία να την προσαρμόσει στις ανάγκες της;

Το ReGeneration έχει κάνει ήδη για εσάς μια απαιτητική προεπιλογή υποψηφίων (CV screening, Games based assessment, Assessment center). Κάθε εταιρεία που ανοίγει θέσεις μέσω του προγράμματος αποκτά πρόσβαση στους υποψηφίους που έχουν περάσει όλα τα στάδια και μπορεί να τους καλέσει σε συνεντεύξεις ή στην διαδικασία επιλογής που ακολουθεί για μια πρόσληψη.

Mπορεί να αξιοποιήσει το ReGeneration μια εταιρεία, η οποία έχει το δικό της πρόγραμμα πρακτικής άσκησης;

Φυσικά. Αρκετές από τις συμμετέχουσες εταιρίες αξιοποιούν το ReGeneration συμπληρωματικά ή υποστηρικτικά με το δικό τους πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μιας εταιρίας για να συμμετέχει στο πρόγραμα;

Οι μοναδικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μιας εταιρίας στο πρόγραμμα είναι η καταβολή του μισθού των ασκούμενων (750€/μήνα μικτά για 6 μήνες συν τις προβλεπόμενες από το νόμο εργοδοτικές εισφορές) και η προσφορά μιας χρήσιμης εμπειρίας μάθησης μέσα από την εργασία τους.

Ποιες οι υποχρεώσεις μιας εταιρείας αν ανοίξει θέσεις αλλά δεν βρει κατάλληλους υποψηφίους;

Σε περίπτωση που δεν βρείτε κάποιον υποψήφιο που καλύπτει αυτά που αναζητάτε, δεν είστε υποχρεωμένοι να προχωρήσετε σε κάποια πρόσληψη. Αυτό που θα διευκολύνει το ReGeneration να σας υποστηρίξει καλύτερα, είναι οι θέσεις που ανοίγετε να είναι όσο πιο συγκεκριμένες γίνεται και κοντά στις πραγματικές σας ανάγκες.

Ποιος είναι ο ρόλος του ReGeneration στη σύμβαση με τον ασκούμενο και ποια η εμπλοκή του προγράμματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου;

Η σύμβαση συμπράτεται μεταξύ της εταιρείας και του ασκούμενου (κανονική πρόσληψη ορισμένου ή αορίστου χρόνου). Το ReGeneration δεν έχει καμία εμπλοκή από την έναρξη έως τη λήξη του εξαμήνου πέραν (α) της επικοινωνίας που θα σχετίζεται με την υποχρεωτική παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του ασκούμενου και (β) με την  αξιολόγηση της σχέσης εταιρίας – προγράμματος και της εταιρίας με τον ασκούμενο.

Ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στην εταιρία μετά το πέρας της πρακτικής του άσκησης;

Φυσικά. Η σύμβαση με τον ασκούμενο μπορεί είτε να ανανεωθεί με την λήξη του εξαμήνου είτε να διαμορφωθεί εξαρχής χρονικά σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας (μεγαλύτερη από εξάμηνη – αορίστου). Μέχρι σήμερα, το 80% των ασκούμενων ανανέωσαν την σύμβασή τους μετά το πέρας της πρακτικής τους, γεγονός που αποδεικνύει την ποιότητα των νέων που συμμετέχουν και επιλέγονται.

A lot of humanity mostly young who are facing various soundness problem, such persons can purchase drugs from the Web without any problem. What aspects patients look for when they are going to order some drugs? So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more pop over the past 10 years. Some remedies are used to treat infections caused by tonsillitis. A lot of medicaments are used to treat inability to keep an erection. If you’re concerned about sexual disorder, you have to talk to your physician about is there a generic for cialis. What consumers talk about is there a generic cialis? Usually men who drink excessively like amphetamines find it troublesome to maintain an erection and turn to erectile dysfunction drugs. So it’s momentous to know about the matter. Anyone suffer from erectile disfunction need occupational help. Some treatments will include couples therapy. Diabetes, stress, melancholia, and certain medicaments can reduce your libido. Realizing what underlying stressors may exist is the most important step in treatment. Causes of erectile dysfunction include psychological matters, such as stress. Chronic illness, some medications, and scar tissue in the penis can also cause sexual disfunction. Preparatory to buying Cialis or any other medicine, tell your health care vocational your medical story. The heartiness care provider may refer you to other specialists, including a urologist and other counselors. Keeping this info in mind, do some research to see if a company offering discount prescriptions could be the right fit for you to help you save money on valuable medicine.