Πρακτική Άσκηση

 

Ο πυρήνας του ReGeneration είναι η εξάμηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση που προσφέρει σε ταλαντούχους πτυχιούχους νέους όλων των ειδικοτήτων.

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι να αναπτυχθείς τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά και να λάβεις τα απαραίτητα εφόδια που θα χρειαστείς στη μετέπειτα πορεία σου στην αγορά εργασίας.

Κάποιες πληροφορίες που πρέπει να ξέρεις σχετικά με την πρακτική άσκηση:

1

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, αν υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον από τις εταιρίες, επικοινωνούν εκείνες με εσένα και όχι το αντίστροφo.

2

Ο μισθός είναι ίδιος για όλους και είναι 750€/μήνα μικτά.

3

Η πρακτική σου άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρόνο ανάλογα με το τι θα σου προτείνει η εταιρία.

4

Δεν δεσμευόμαστε ότι θα βρεις πρακτική άσκηση μέσα από το ReGeneration καθώς θα πρέπει να υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον από τις εταιρίες που συμμετέχουν στο ReGeneration.

5

Το προφίλ σου θα παραμείνει στην βάση δεδομένων του ReGeneration για 1 χρόνο, μέχρι να βρεις πρακτική άσκηση ή να αποσύρεις το προφίλ σου από το Πρόγραμμα.

Οι μέχρι σήμερα επιτυχίες μας

 

82%

των ασκούμενων του 2015
είχαν την ευκαιρία να ανανεώσουν τη σύμβασή τους

76%

των ασκούμενων του 2014
είναι σήμερα εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης

A lot of folk mostly young who are facing different soundness problem, such persons can purchase drugs from the Web without any problem. What aspects patients look for when they are going to order some drugs? So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more popular over the past 10 years. Some remedies are used to treat infections caused by tonsillitis. A lot of medicaments are used to treat inability to keep an erection. If you’re concerned about sexual disorder, you have to talk to your physician about is there a generic for cialis. What consumers talk about is there a generic cialis? Usually folk who drink excessively like amphetamines find it difficult to maintain an erection and turn to erectile dysfunction drugs. So it’s momentous to know about the question. Anyone suffer from erectile disfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. Diabetes, stress, melancholia, and certain medicaments can reduce your libido. Realizing what underlying stressors may exist is the most important step in treatment. Causes of erectile disfunction include psychological matters, such as stress. Chronic illness, some medications, and scar tissue in the penis can also cause sexual dysfunction. Preparatory to buying Cialis or any other medicine, tell your health care professional your medical history. The health care purveyor may refer you to other specialists, including a urologist and other counselors. Keeping this information in mind, do some research to see if a company offering discount prescriptions could be the right fit for you to help you save money on good medicine.