Κάτια Τραγουστή

Η Κάτια είναι κάτοχος πτυχίου Nομικής, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικεύεται στις Διεθνείς Νομικές Σπουδές και πιο συγκεκριμένα στο Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο.

Χρησιμοποιώντας την εμπειρία της καθώς και την ικανότητα της να συμμετέχει σε πολλαπλές ομάδες και projects,διατηρώντας τα υψηλότερα standards, υποστηρίζει την Global Shapers Athens Hub από το 2014.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2011.