Αμειβόμενη απασχόληση σε πολυεθνικές, μεγάλες και μικρομεσαίες εταιρείες στην Ελλάδα

Ο πυρήνας του ReGeneration είναι η εξάμηνη (κατ’ελάχιστο) αμειβόμενη απασχόληση που προσφέρει σε ταλαντούχους πτυχιούχους νέους όλων των ειδικοτήτων, στην Ελλάδα.

Στόχος μας είναι μέσα από την απασχόλησή τους, οι συμμετέχοντες να αναπτυχθούν τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά και να λάβουν τα απαραίτητα εφόδια για ένα δυνατό ξεκίνημα στην αγορά εργασίας.

Κάποιες σημαντικές πληροφορίες:

  1. Το προφίλ των υποψηφίων παραμένει στην βάση δεδομένων του ReGeneration για 1 χρόνο, μέχρι ο υποψήφιος να προσληφθεί σε κάποια συνεργαζόμενη εταιρεία ή να αποσύρει ο/η ίδιος/α το προφίλ τους από το Πρόγραμμα.
  2. Η απασχόληση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρόνο ανάλογα με το τι θα προτείνει η εκάστοτε εταιρεία.
  3. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για συγκεκριμένη θέση, αν υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον από τις εταιρείες, επικοινωνούν εκείνες με τους υποψηφίους και όχι το αντίστροφo.
  4. Ο μισθός έχει καθοριστεί σε τουλάχιστον 750€/μήνα μικτά.
  5. Δεν υπάρχει δέσμευση από το ReGeneration, ότι θα απασχοληθούν όλοι οι υποψήφιοι, καθώς αυτό καθορίζεται από το ενδιαφέρον από τις συμμετέχουσες εταιρείες.
32 ώρες εκπαίδευσης με έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Η εκπαίδευση για όλους εμάς στο ReGeneration, δεν τελειώνει ποτέ. Πιστεύουμε ότι η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξής μας τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Για αυτό και επενδύουμε σοβαρά στον τομέα της εκπαίδευσης όλων όσων συμμετέχουν με επιτυχία στο πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης του ReGeneration.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με την υποστήριξη της ΟΤE Academy και του προγράμματος Love2Learn και αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  1. Κατανόηση του συνεχώς μεταβαλλόμενου επαγγελματικού περιβάλλοντος 
  2. Αναγνώριση και ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων με οδηγό πάντα την αυτογνωσία και τη σύνδεσή των υποψηφίων με το κοινωνικό περιβάλλον.
  3. Προετοιμασία για μία δυναμική ένταξη στην αγορά εργασίας.
25 ώρες κοινωνικής προσφοράς σε επιλεγμένες ΜΚΟ

Η κοινωνική προσφορά είναι αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος καθώς πιστεύουμε στην

απεριόριστη δύναμη αλλά και τα πλεονεκτήματα του εθελοντισμού, όχι μόνο για τα άτομα και τις

κοινωνίες που έχουν ανάγκη αλλά και για την ανάπτυξη συμπεριφορών και δεξιοτήτων, τόσο

στην προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή των ατόμων που συμμετέχουν σε τέτοιες

δράσεις.

Mentoring powered by Job-Pairs

To ReGeneration ενώνει τις δυνάμεις του με το με το Job-Pairs και μαζί προσφέρουμε στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία mentoring!

Στόχος της συνεργασίας μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ReGenerators να γνωρίσουν από κοντά έμπειρους επαγγελματίες, να συνδεθούν μαζί τους, να λύσουν απορίες και να προετοιμαστούν καλύτερα για την επαγγελματική τους ζωή, μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα mentoring.

Το Job-Pairs (www.job-pairs.gr) είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας αφιερωμένος στο mentoring και σχεδιασμένος να δημιουργεί νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Το Job-Pairs αναπτύσσει ένα δίκτυο από εθελοντές-μέντορες, έμπειρα στελέχη της αγοράς που θέλουν να μοιραστούν τη γνώση τους, και τους φέρνει σε επαφή με νέους που αναζητούν εργασία. Με αυτόν τον τρόπο, φιλοδοξεί να μειώσει το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και να δώσει μια ρεαλιστική εικόνα των δεξιοτήτων που χρειάζεται κανείς για να επιτύχει επαγγελματικά. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 652 mentees έχουν βρει κατάλληλο μέντορα μέσω του Job-Pairs, ενώ το 75% των συμμετεχόντων βρίσκει δουλειά σε 1-6 μήνες από την ολoκλήρωση του προγράμματος.

Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς - «ReGeneration Volunteerism powered by ethelon»

Το 2017 και σε συνεργασία με την ethelon, μια από τις πιο ενεργές ΜΚΟ στην Ελλάδα δημιουργήσαμε το σχήμα «ReGeneration Volunteerism powered by ethelon» με στόχο να προσφέρουμε στους συμμετέχοντες περισσότερες επιλογές για εθελοντικές δράσεις με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους και να τους δώσουμε μοναδικές ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης, μέσα από την παραγωγή ουσιαστικού θετικού κοινωνικού αντικτύπου.

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ