Υποστηρικτές

Χορηγοί

 

Οι οργανισμοί αυτοί βρίσκονται στον πυρήνα του ReGeneration και το υποστηρίζουν σημαντικά και καθοριστικά ώστε το Πρόγραμμα με κάθε τρόπο να μπορέσει να φέρει τα επιθυμητά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα.

Συνεργάτες

 

Οι επιλεγμένοι συνεργάτες είναι εταιρείες οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες, τεχνογνωσία και πόρους για να μπορέσει το ReGeneration να λειτουργήσει άρτια σε κάθε στάδιο.

Υποστηρικτές

 

Εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι αγκάλιασαν το Πρόγραμμα συμβάλλοντας στην προώθησή του αναπτύσσοντας συνέργειες παντός είδους.