Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση για εμάς στο ReGeneration, δεν τελειώνει ποτέ. Πιστεύουμε ότι η συνεχής εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξής μας τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε  προσωπικό επίπεδο. Για αυτό και επενδύουμε σοβαρά στον τομέα της εκπαίδευσης όλων όσων συμμετέχουν με επιτυχία στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ReGeneration.

Στόχοι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος για τους συμμετέχοντες είναι:

 

1

Να κατανοήσεις το συνεχώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο ξεκινάς να δραστηριοποιείσαι.

2

Να αναγνωρίσεις και να αναπτύξεις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις με οδηγό πάντα την αυτογνωσία και τη σύνδεσή σου με το κοινωνικό περιβάλλον.

3

Να προετοιμαστείς για μία δυναμική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με την υποστήριξη της ΟΤE Academy και του προγράμματος Love2Learn και αποτελείται από 3 κύρια μέρη, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί και αποσκοπεί στην επίτευξη των παραπάνω στόχων και την υπερκάλυψη των αναγκών και προσδοκιών των εκπαιδευομένων.

Καλωσόρισμα

Καλωσόρισμα

Δικτύωση
Στόχοι και προσδοκίες
Εισαγωγή στην αυτογνωσία

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Υποχρεωτικά:
Σωστή Ανατροφοδότηση
Δημιουργικότητα
Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις
Αποτελεσματικές Συναντήσεις

Προαιρετικά:
Αυτογνωσία
Customer Experience
Excel

Δεξιότητες εν δράσει

Δεξιότητες εν δράσει

Πραγματική πρόκληση στις προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες
Προσωπική ανασκόπηση
Δικτύωση
Συμπεράσματα
Επόμενα βήματα

A lot of men mostly young who are facing different health problem, such persons can purchase drugs from the Web without any problem. What aspects patients look for when they are going to order some drugs? So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more pop over the past 10 years. Some remedies are used to treat infections caused by tonsillitis. A lot of medicaments are used to treat failure to keep an erection. If you’re concerned about sexual disorder, you have to talk to your physician about is there a generic for cialis. What consumers talk about is there a generic cialis? Usually people who drink excessively like amphetamines find it troublesome to maintain an erection and turn to erectile disfunction drugs. So it’s momentous to know about the matter. Anyone suffer from erectile dysfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. Diabetes, stress, depression, and certain medicaments can reduce your libido. Realizing what underlying stressors may exist is the most significant step in treatment. Causes of erectile disfunction include psychological matters, such as stress. Chronic illness, some medications, and scar tissue in the penis can also cause sexual dysfunction. Preparatory to buying Cialis or any other medicine, tell your soundness care professional your medicinal history. The health care purveyor may refer you to other specialists, including a urologist and other counselors. Keeping this info in mind, do some research to see if a company offering discount prescriptions could be the right fit for you to help you save money on beneficial medicine.